Sierpniowe wyniki

  • 11 sierpnia 2012

Czwarty turniej tegorocznej edycji Olszewka Cup wygrał Henryk Rapca. Drugi był Rafał Rudol, trzeci Darri Bohra. W kategorii netto zwyciężył Andrzej Malingowski, który w dwudołkowej dogrywce pokonał Adama Tokarza. Trzecie miejsce zajął Paweł Bazyly.

Nagrodę MSC Mircea Sirbu w konkursie „Nearest to the Pin” zdobył Adam Tokarz z wynikiem 24 cm!

Tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Henryk Rapca 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31 3 3 4 5 4 3 3 3 5 33 8.1 64 55,9
2 Rafał Rudol 4 3 6 4 2 4 4 5 3 35 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 6.8 65 58,2
3 Darri Bohra 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 7.9 69 61,1
4 Adam Tokarz 3 7 4 5 3 4 3 3 4 36 4 2 4 4 5 4 2 3 5 33 18.1 69 50,9
5 Jarosław Michalski 3 4 2 4 4 3 3 4 4 31 3 4 4 5 5 5 5 5 3 39 10.0 70 60
6 Paweł Bazyly 4 4 4 4 4 4 3 3 5 35 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 16.5 71 54,5
7 Waldemar Badowski 3 2 4 7 4 3 3 4 4 34 4 5 4 6 3 5 3 4 3 37 9.8 71 61,2
8 Łukasz Horodecki 3 5 3 5 5 4 4 3 3 35 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 11.3 73 61,7
9 Krzysztof Różewicki 5 6 3 5 4 4 3 5 4 39 3 4 4 5 4 5 3 3 4 35 16.8 74 57,2
10 Marlena Szumko 3 3 4 4 3 4 4 4 5 34 4 6 4 5 4 3 4 5 5 40 16.4 74 57,6
11 Arkadiusz Płaszczykowski 4 3 3 4 4 5 2 3 3 31 3 9 4 6 4 4 5 5 3 43 14.4 74 59,6
12 Piotr Falewicz 3 4 4 4 4 4 6 6 4 39 4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 19.6 75 55,4
13 Adam Pawlonka 3 2 5 6 7 5 4 6 4 42 4 4 3 5 4 4 3 4 3 34 5.4 76 70,6
14 Mircea Sirbu 4 3 5 4 4 4 3 8 4 39 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 20.9 77 56,1
15 Wojciech Chojnacki 5 4 5 5 3 5 5 5 4 41 3 3 4 6 5 3 4 4 5 37 15.8 78 62,2
16 Marcin Schmidt 4 3 4 4 5 5 5 7 3 40 5 4 7 4 4 4 4 4 3 39 15.8 79 63,2
17 Ryszard Kaczmarek 3 3 4 5 4 5 4 3 4 35 4 10 4 4 5 4 4 6 5 46 19.9 81 61,1
18 Piotr Wesołek 5 4 6 5 4 4 4 4 6 42 5 4 6 4 4 5 4 4 5 41 21.7 83 61,3
19 Andrzej Malingowski 4 5 4 5 7 6 5 4 3 43 4 7 3 6 5 5 3 4 4 41 33.1 84 50,9
20 Ryszard Różewicki 4 3 4 5 7 5 5 4 5 42 3 6 5 6 4 4 6 4 4 42 17.0 84 67
21 Zenek Gralak 4 5 5 4 5 4 3 5 3 38 4 8 5 6 5 5 5 5 3 46 21.3 84 62,7
22 Andrzej Machulski 4 6 6 5 7 5 5 4 3 45 6 5 5 6 4 4 2 4 4 40 28.8 85 56,2
23 Marcin Łabentowicz 5 5 8 7 4 4 3 7 3 46 6 3 3 5 5 6 3 6 3 40 12.9 86 73,1
24 Krzysztof Solecki 4 6 4 8 8 4 4 4 4 46 2 7 4 5 6 4 5 4 3 40 15.5 86 70,5
25 Zygmunt Olejniuk 4 4 3 6 5 5 5 6 5 43 6 10 7 5 5 4 3 3 3 46 16.3 89 72,7
26 Filip Płaszczykowski 3 4 7 6 6 5 8 5 8 52 3 4 4 4 4 4 4 5 6 38 20.8 90 69,2
27 Michał Jachimowski 3 6 5 6 5 6 4 5 6 46 4 6 4 7 5 5 7 4 3 45 33.9 91 57,1
28 Marek Chamera 3 6 4 5 5 3 7 5 4 42 5 7 6 7 6 4 5 7 4 51 28.0 93 65
29 Wiktor Jachimowski 6 8 6 7 7 6 4 3 4 51 8 5 3 7 6 5 5 4 5 48 36.0 99 63
30 Karol Falewicz 4 8 5 5 7 6 5 6 9 55 5 5 3 5 6 4 5 5 11 49 29.3 104 74,7
31 Sławomira Malingowska 7 5 5 9 6 6 4 7 10 59 5 6 5 6 6 5 5 6 7 51 40.0 110 70
32 Gustaw Kaczmarek 5 7 7 8 9 6 5 7 5 59 4 6 9 7 7 4 7 5 4 53 31.0 112 81
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Klasyfikacja netto:

1. Andrzej Malingowski (50,9)
2. Adam Tokarz (50,9)
3. Paweł Bazyly (54,5)
4. Piotr Falewicz (55,4)
5. Henryk Rapca (55,9)
6. Mircea Sirbu (56,1)
7. Andrzej Machulski (56,2)
8. Michał Jachimowski (57,1)
9. Krzysztof Różewicki (57,2)
10. Marlena Szumko (57,6)
11. Rafał Rudol (58,2)
12. Arkadiusz Płaszczykowski (59,6)
13. Jarosław Michalski (60)
14. Darri Bohra (61,1)
15. Ryszard Kaczmarek (61,1)
16. Waldemar Badowski (61,2)
17. Piotr Wesołek (61,3)
18. Łukasz Horodecki (61,7)
19. Wojciech Chojnacki (62,2)
20. Zenek Gralak (62,7)
21. Wiktor Jachimowski (63)
22. Marcin Schmidt (63,2)
23. Marek Chamera (65)
24. Ryszard Różewicki (67)
25. Filip Płaszczykowski (69,2)
26. Sławomira Malingowska (70)
27. Krzysztof Solecki (70,5)
28. Adam Pawlonka (70,6)
29. Zygmunt Olejniuk (72,7)
30. Marcin Łabentowicz (73,1)
31. Karol Falewicz (74,7)
32. Gustaw Kaczmarek (81)