Reguły

 

Reguły lokalne obowiązujące na naszym polu:

 • Granice pola są wytyczone przez białe paliki oraz płoty i żywopłoty.
 • Uwolnienie z terenów w naprawie oznaczonych niebieskimi palikami jest obowiązkowe.
 • Uwolnienie od drogi tylko z utwardzonej drogi dojazdowej.
 • Kamienie w bunkrach można usuwać.
 • W przypadku zagrania na green lub pobliże greenu innego dołka niż aktualnie rozgrywany należy bez kary upuścić piłkę w odległości trzech długości kija od brzegu greenu.
 • Gra na greenie innym kijem niż putter jest zabroniona.
 • Nie należy grać więcej niż dwiema piłkami, gdy na polu przebywają inni gracze.
 • Gracze mają obowiązek naprawiać ślady po piłce na greenach oraz darń wyrwaną przy uderzeniach.
 • Gracze mają obowiązek grabić po sobie ślady w bunkrach. Grabie należy odkładać wewnątrz bunkra.
 • Obowiązuje odpowiedni ubiór golfowy – niedopuszczalne są koszulki typu
  t-shirt, dresy oraz dżinsy.
 • Należy przestrzegać etykiety golfowej.
 • Na teeboksach obowiązuje gra z kołeczków tee.
 • Pracująca obsługa pola ma pierwszeństwo przed grającymi.
 • Gra i przebywanie na polu odbywają się na własną odpowiedzialność przebywającego.