Mapa pola

Długości dołków

1. dołek – 89 m – par 3
2. dołek – 139 m – par 3
3. dołek – 106 m – par 3
4. dołek – 216 m – par 4
5. dołek – 182 m – par 3
6. dołek – 129 m – par 3
7. dołek – 113 m – par 3
8. dołek – 118 m – par 3
9. dołek – 92 m – par 3