Spacer po polu w lipcu 2020

Zapraszamy na spacer po polu w piątkowy poranek.

Pierwszy dołek:

Drugi dołek

Trzeci dołek

Czwarty dołek

Piąty dołek

Szósty dołek

Siódmy dołek

Ósmy dołek

Dziewiąty dołek