sierpień 2023

Aeracja i piaskowanie

  • 22 sierpnia 2023

Trwa dziurawienie greenów i zasypywanie dziur piaskiem, przez co przez jakiś czas puttowanie będzie utrudnione.