Po Turnieju Niepodległości

  • 12 listopada 2011

Z okazji Święta Niepodległości rozegraliśmy ostatni turniej tego sezonu.

Graliśmy parami, na zmianę jedną piłką. Od wyniku odliczana była połowy sumy handicapów. Najlepsza okazała się para ojciec i syn: Karol i Piotr Falewicz. Drugie miejsce zajęli Henryk Rapca i Ryszard Kaczmarek, trzecie Adam Tokarz i Piotr Wesołek.

Gracz 1 Hcp Gracz 2 Hcp Hcp pary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto Netto
1 Falewicz 35,2 Falewicz 16,4 25,8 4 5 4 4 6 4 3 3 6 4 6 4 5 7 3 4 5 5 82 56,2
2 Rapca 5,7 Kaczmarek 19,8 12,75 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 73 60,25
3 Tokarz 16,6 Wesołek 12,7 14,65 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 6 3 5 4 5 3 4 4 75 60,35
4 Pawlonka 6 Horodecki 11,6 8,8 3 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 72 63,2
5 Bohra 4,4 Gorbacz 19,1 11,75 5 4 4 5 5 5 3 3 5 4 6 6 5 3 4 4 4 4 79 67,25
6 Szumko 15,4 Michalski 10 12,7 6 4 6 5 5 4 4 4 3 4 4 4 6 5 4 4 5 4 81 68,3
7 Płaszczykowski 8,8 Płaszczykowski 17,8 13,3 5 5 4 5 7 3 3 5 5 4 4 3 7 5 5 4 6 4 84 70,7
8 Kęsik 5 Łabentowicz 15,1 10,05 4 4 3 5 4 4 6 5 4 4 7 6 4 5 3 6 5 3 82 71,95
9 Litwiniuk 28,5 Horodecki 0 14,25 3 5 3 5 6 5 6 7 5 5 8 3 5 6 5 5 5 4 91 76,75
10 Kwaśnicki 0 Czaplicki 0 0 4 5 4 4 6 4 3 3 6 4 6 4 5 7 3 4 5 5 82 82