Wszystkiego dobrego!

  • 22 grudnia 2010

Z okazji Świąt i Nowego Roku serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, obniżenia handicapów i sukcesów w turniejach składa ekipa pola golfowego w Olszewce.

Z okazji Świąt i Nowego Roku serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, obniżenia handicapów i sukcesów w turniejach składa ekipa pola golfowego w Olszewce.