0

Zapraszamy na następny turniej!

Lipcowy turniej Olszewka Cup 2007 odbędzie się w niedzielę, piętnastego lipca, o piętnastej.

Zapraszamy!