Rozpoczęliśmy Olszewka Cup 2024

 • 4 maja 2024

W pierwszym turnieju tegorocznego cyklu tryumfował Piotr Słojewski z wynikiem 62 uderzeń.

Drugie miejsce zajął Janusz Rutkowski (63), trzecie Marek Bożic (66). W klasyfikacji netto pierwszy był Jacek Hesselfalk, drugie Dariusz Żyliński, trzecie Witold Piechaczyk.

W konkursie nearest to the pin na siódmym dołku nagrodę od firmy MS Improvement zdobył Dariusz Żyliński z wynikiem 138 cm.

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Piotr Słojewski 4 2 4 4 3 3 3 5 3 31 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31 5.3 62 56.7
2 Janusz Rutkowski 4 3 3 4 4 3 2 4 2 29 3 4 4 4 5 3 4 4 3 34 6.9 63 56.1
3 Marek Bożic 4 3 2 4 4 4 5 5 4 35 4 2 3 4 4 3 3 4 4 31 10.0 66 56
4 Dariusz Żyliński 4 4 3 4 3 7 3 4 3 35 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32 13.6 67 53.4
5 Waldemar Badowski 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31 4 4 4 5 5 3 3 4 4 36 6.0 67 61
6 Adam Pawlonka 3 3 3 5 4 4 4 6 5 37 4 3 3 5 3 3 3 4 3 31 12.0 68 56
7 Piotr Grzybek 4 6 3 4 5 3 3 4 4 36 3 4 3 4 4 3 3 5 4 33 14.0 69 55
8 Tomasz Litwiniuk 4 3 5 5 4 3 3 3 3 33 3 6 4 5 4 3 4 4 3 36 10.0 69 69
9 Witold Piechaczyk 2 6 3 4 4 4 3 3 3 32 4 4 6 4 4 4 5 3 3 37 14.8 69 54.2
10 Piotr Kantorski 4 4 4 5 3 4 4 4 3 35 2 4 3 5 4 4 5 4 4 35 12.2 70 57.8
11 Maciej Narloch 3 4 2 5 4 4 3 3 4 32 5 4 3 4 5 5 4 4 5 39 16.4 71 54.6
12 Jarosław Michalski 3 4 4 7 5 4 3 3 4 37 3 4 3 6 4 6 3 4 3 36 12.9 73 73
13 Jacek Hesselfalk 3 3 4 4 5 4 5 4 3 35 4 4 3 6 4 4 4 5 4 38 23.0 73 50
14 Piotr Lorenc 4 3 3 5 4 3 3 5 4 34 3 4 5 4 4 4 6 5 4 39 9.2 73 63.8
15 Bogusław Dąbrowski 4 4 3 4 4 4 5 3 7 38 4 6 4 4 4 4 3 3 4 36 18.8 74 55.2
16 Piotr Damski 5 4 3 5 4 6 3 3 3 36 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 10.0 74 64
17 Zygmunt Olejniuk 3 3 4 5 4 3 4 5 3 34 4 4 4 4 7 4 3 6 4 40 11.5 74 62.5
18 Piotr Falewicz 4 3 5 5 5 4 5 5 4 40 3 4 4 4 3 4 5 3 5 35 15.1 75 59.9
19 Jerzy Litwiniuk 4 3 5 5 4 4 4 7 4 40 3 3 3 5 4 4 5 5 3 35 14.3 75 60.7
20 Piotr Wesołek 4 4 5 5 4 4 6 4 3 39 3 4 3 3 3 3 9 5 5 38 7.4 77 69.6
21 Paweł Kęsik 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 4 5 4 5 6 3 4 7 4 42 12.5 80 67.5
22 Krzysztof Różewicki 4 7 4 6 5 3 4 4 4 41 4 4 6 7 3 4 3 5 5 41 13.8 82 82
23 Adam Roś 4 6 6 4 5 4 5 4 4 42 7 6 3 5 4 5 3 4 4 41 15.3 83 67.7
24 Paweł Bazyly 3 5 6 6 4 4 4 4 4 40 3 6 5 5 5 3 7 5 4 43 9.6 83 83
25 Marcin Schmidt 3 4 6 4 5 3 3 5 3 36 6 4 4 7 5 5 7 5 4 47 24.3 83 58.7
26 Vlad Pravda 9 8 2 5 4 3 2 3 5 41 3 6 3 9 6 5 5 3 4 44 28.4 85 56.6
27 Krzysztof Jasiński 4 5 4 4 4 5 4 6 4 40 6 4 4 4 6 5 7 5 4 45 13.0 85 85
28 Piotr Tobolski 4 6 5 5 5 5 6 5 3 44 5 5 5 4 4 5 6 4 4 42 21.6 86 64.4
29 Ryszard Różewicki 4 7 6 4 5 5 5 4 4 44 5 6 4 5 5 4 8 3 4 44 16.3 88 88
30 Michał Lorenc 8 4 4 5 6 5 5 5 5 47 5 6 4 5 4 4 4 7 3 42 31.0 89 89
31 Adam Tokarz 4 7 2 8 6 8 4 4 4 47 3 6 3 4 7 4 5 5 5 42 14.9 89 74.1
32 Tomasz Kubiak 4 6 8 6 4 5 5 4 5 47 4 6 7 4 5 4 5 6 3 44 28.0 91 63
33 Adam Molenda 4 5 6 5 4 5 7 6 4 46 3 10 4 7 5 4 4 4 4 45 0 91 91
34 Krzysztof Solecki 5 4 10 5 5 6 3 6 5 49 4 4 4 6 4 4 6 7 4 43 23.0 92 69
35 Andrzej Machulski 5 7 3 5 7 5 7 6 4 49 4 6 4 6 6 9 4 4 6 49 32.9 98 65.1
36 Wojciech Wycech 3 6 6 7 4 7 12 4 5 54 5 4 6 5 5 4 6 4 6 45 35.3 99 99
37 Gabriela Hesselfalk 6 8 4 5 5 5 4 4 5 46 8 5 5 9 6 5 11 7 5 61 40.0 107 67
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej
 1. Jacek Hesselfalk (50)
 2. Dariusz Żyliński (53.4)
 3. Witold Piechaczyk (54.2)
 4. Maciej Narloch (54.6)
 5. Piotr Grzybek (55)
 6. Bogusław Dąbrowski (55.2)
 7. Adam Pawlonka (56)
 8. Marek Bożic (56)
 9. Janusz Rutkowski (56.1)
 10. Vlad Pravda (56.6)
 11. Piotr Słojewski (56.7)
 12. Piotr Kantorski (57.8)
 13. Marcin Schmidt (58.7)
 14. Piotr Falewicz (59.9)
 15. Jerzy Litwiniuk (60.7)
 16. Waldemar Badowski (61)
 17. Zygmunt Olejniuk (62.5)
 18. Tomasz Kubiak (63)
 19. Piotr Lorenc (63.8)
 20. Piotr Damski (64)
 21. Piotr Tobolski (64.4)
 22. Andrzej Machulski (65.1)
 23. Gabriela Hesselfalk (67)
 24. Paweł Kęsik (67.5)
 25. Adam Roś (67.7)
 26. Tomasz Litwiniuk (69)
 27. Krzysztof Solecki (69)
 28. Piotr Wesołek (69.6)
 29. Jarosław Michalski (73)
 30. Adam Tokarz (74.1)
 31. Krzysztof Różewicki (82)
 32. Paweł Bazyly (83)
 33. Krzysztof Jasiński (85)
 34. Ryszard Różewicki (88)
 35. Michał Lorenc (89)
 36. Adam Molenda (91)
 37. Wojciech Wycech (99)