Otwieramy pole

 • 6 maja 2020

Od czwartego maja oficjalnie otwieramy pole. Uwaga: obowiązują procedury bezpieczeństwa!

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące do odwołania:

 • Na jednym dołku mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby.
 • Obowiązuje dystans minimum dwóch metrów między osobami obecnymi na polu.
 • Używaj maseczki do zasłaniania ust i nosa.
 • Nie witaj się ze współgraczami, ani nie dziękuj po rundzie poprzez podanie ręki.
 • Nie korzystaj z myjki do piłek.
 • Ogranicz do niezbędnego minimum korzystanie z domku klubowego oraz bezpośrednie kontakty z innymi graczami i pracownikami obsługi pola golfowego.
 • Pamiętaj o myciu rąk.
 • Obowiązkowe gimme z 50 centymetrów od dołka.
 • Gracz jest zobowiązany samodzielnie zapisywać swoje wyniki na karcie wyników i nie przekazywać jej pozostałym współgraczom.
 • Należy unikać:
  • dotykania i wyjmowania flag z dołków podczas gry i treningu;
  • używania grabi w obszarze bunkrów – piasek w bunkrze należy wyrównywać stopą lub kijem golfowym;
  • dotykania i podnoszenia piłek innych graczy;
  • usuwania, dotykania markerów dystansu, palików obszarów kary, terenów w naprawie, czy innych palików i znaczników znajdujących się na polu golfowym. Są to sztuczne utrudnienia nieruchome.