1

Adam Pawlonka wygrał Olszewka Cup 2012

Adam Pawlonka odbiera z rąk Prezesa puchar i nagrody za pierwsze miejsce w cyklu turniejów Olszewka Cup 2012

Adam Pawlonka odbiera z rąk Prezesa puchar i nagrody
za pierwsze miejsce w cyklu turniejów Olszewka Cup 2012