2

Rozpoczęliśmy sezon

Kilkunastu graczy zjawiło się u nas pierwszego dnia po otwarciu pola.