Olszewka Cup

Co roku, od maja do października, rozgrywamy sześć turniejów tworzących cykl Olszewka Cup. Regulamin Olszewka Cup (PDF).

Olszewka Cup 2019 – klasyfikacja brutto
Msc Gracz 11.05 8.06 13.07 Starty Wynik
1 Piotr Słojewski 60 62 62 3
2 Mariusz Bajus 67 66 63 3
3 Waldemar Badowski 68 66 63 3
4 Piotr Lorenc 73 70 62 3
5 Adam Pawlonka 67 66 74 3
6 Piotr Wesołek 72 72 67 3
7 Piotr Kantorski 64 75 76 3
8 Zenek Gralak 77 72 67 3
9 Krzysztof Różewicki 66 73 82 3
10 Marcin Łabentowicz 79 75 70 3
11 Paweł Kęsik 78 75 73 3
12 Ryszard Różewicki 78 77 77 3
13 Adam Tokarz 70 72 91 3
14 Maciej Narloch 78 71 92 3
15 Rafał Rejniak 70 93 80 3
16 Janusz Rutkowski 73 65 2
17 Jarosław Michalski 69 72 2
18 Janusz Burdak 75 69 2
19 Piotr Grzybek 74 76 2
20 Jan Doppke 79 71 2
21 Piotr Falewicz 78 75 2
22 Stanisław Gaca 80 76 2
23 Vitalii Katsedan 81 81 2
24 Marcin Schmidt 81 84 2
25 Grzegorz Sołtan 85 80 2
26 Krzysztof Solecki 93 84 2
27 Karol Falewicz 105 103 2
28 Arkadiusz Płaszczykowski 62 1
29 Marek Bożic 67 1
30 Adam Iwanowicz 67 1
31 Zygmunt Olejniuk 70 1
32 Paweł Bazyly 71 1
33 Andrzej Malingowski 71 1
34 Dariusz Żyliński 71 1
35 Adam Chmieliński 72 1
36 Aleksander Sumara 73 1
37 Jerzy Litwiniuk 74 1
38 Janina Litwiniuk 77 1
39 Henryk Rapca 77 1
40 Jarosław Wojnowski 78 1
41 Mikołaj Lewandowski 80 1
42 Bogusław Wawer 80 1
43 Piotr Tobolski 82 1
44 Tony Briggs 83 1
45 Adam Roś 88 1
46 Andrzej Machulski 89 1
47 Bogdan Winowski 99 1
48 Sławomira Malingowska 101 1
49 Tomasz Kubiak 101 1
50 Wiktor Jachimowski 110 1
Olszewka Cup 2019 – klasyfikacja netto
Msc Gracz 11.05 8.06 13.07 Starty Wynik
1 Zenek Gralak 59,5 52,7 51 3
2 Waldemar Badowski 59 56,7 53,6 3
3 Piotr Lorenc 62,2 57,7 49,5 3
4 Piotr Słojewski 57,1 57,8 57,6 3
5 Marcin Łabentowicz 64 59 53,7 3
6 Mariusz Bajus 62 60,4 57 3
7 Piotr Wesołek 63,3 62,6 56,9 3
8 Krzysztof Różewicki 50,5 63,5 71,7 3
9 Paweł Kęsik 66,2 61,7 59,1 3
10 Ryszard Różewicki 64,1 61,9 61,3 3
11 Adam Tokarz 55,6 56,5 75,4 3
12 Adam Pawlonka 60,6 61 68,5 3
13 Maciej Narloch 61,1 53,3 77 3
14 Rafał Rejniak 48 80 64,6 3
15 Piotr Kantorski 64 67 66,9 3
16 Jan Doppke 59,7 51,3 2
17 Vitalii Katsedan 59 58,7 2
18 Jarosław Michalski 59,5 62,1 2
19 Piotr Grzybek 59 63 2
20 Janusz Burdak 65 58,1 2
21 Stanisław Gaca 65 59,1 2
22 Janusz Rutkowski 73 51,1 2
23 Marcin Schmidt 61,9 64,3 2
24 Piotr Falewicz 65,2 61,3 2
25 Grzegorz Sołtan 85 53,2 2
26 Krzysztof Solecki 75,3 64,4 2
27 Karol Falewicz 74,6 70,7 2
28 Mikołaj Lewandowski 44 1
29 Andrzej Malingowski 45 1
30 Adam Iwanowicz 47,7 1
31 Bogusław Wawer 49 1
32 Arkadiusz Płaszczykowski 50,4 1
33 Adam Chmieliński 53 1
34 Zygmunt Olejniuk 55,7 1
35 Dariusz Żyliński 58,5 1
36 Piotr Tobolski 61 1
37 Aleksander Sumara 62 1
38 Bogdan Winowski 63 1
39 Jerzy Litwiniuk 63,8 1
40 Jarosław Wojnowski 64 1
41 Andrzej Machulski 65 1
42 Marek Bożic 67 1
43 Tomasz Kubiak 69 1
44 Paweł Bazyly 71 1
45 Wiktor Jachimowski 74 1
46 Henryk Rapca 77 1
47 Janina Litwiniuk 77 1
48 Sławomira Malingowska 80 1
49 Tony Briggs 83 1
50 Adam Roś 88 1