0

Aeracja greenów

Zaczęliśmy aerację greenów, przez najbliższy czas puttowanie będzie utrudnione.