1

Wprowadzamy zimowy cennik

Od 1 listopada na naszym polu obowiązuje cennik zimowy.

Cały dzień gry kosztuje teraz 20 złotych.